Α Ι Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ : Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Σερρών