Εκπαιδευτικά Σενάρια

Θεωρίες μάθησης & Διδακτική της Πληροφορικής (Χρήστος Τριανταφύλλου, ΠΑΚΕ Καβάλας)

Εκπαιδευτικό Σενάριο MsKodu

Σενάρια και Ασκήσεις στη ζωηρή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το περιβάλλον Scratch στο Διαδίκτυο (http://scratch.mit.edu/)

Και link για το νεότερο ByOb