Επικοινωνία

Χρήστος Τριανταφύλλου
Φυσικός-Msc Πληροφοριακά Συστήματα
Καθηγητής Πληροφορικής 1ου ΓΕΛ Σερρών
---------------------------------------------------------------
Tηλ. εργασίας: 2321097780, Φαξ : 2321097789
Τα παιδιά μου [Γιώργος, Μαρία-Ιωάννα]