ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-20

Μελέτη για τη συνεργασία του Διευθυντή με τους Εκπαιδευτικούς ενός σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως παράγοντας αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας,

καθώς και του πως βλέπουν και τι περιμένουν από τον Δ/ντή ενός σχολείου οι Εκπαιδευτικοί.

 

 

 
1 Start 2 Complete

 

Δημογραφικά στοιχεία

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα

Διαπροσωπικές σχέσεις

Κατά πόσο επηρεάζουν τα παρακάτω τις σχέσεις σας με τον Διευθυντή/τρια:

ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Η επίπληξη των Εκπ/κών από το Διευθυντή/τρια *
Η τυπική στάση του Δ/ντή *
Το στρες και ο εκνευρισμός του Δ/ντή *
Οι Εκπ/κοί είναι σε υπερένταση καθ όλη την διάρκεια του ωρολογίου προγ/τος *
Ο σχολιασμός και η κριτική στο έργο του Εκπ/κού από το Δ/ντή *
Ο σχολιασμός και η κριτική στο έργο του Δ/ντή από τον Εκπ/κό *
Η δημιουργία ήρεμου και φιλικού κλίματος στο Σχολείο *
Η επιβράβευση του έργου του Εκπ/κού από το Δ/ντή *
Η εξωτερίκευση δυσαρέσκειας στις αποφάσεις του Δ/ντή *
Η ανάληψη δράσεων από τους εκπ/κούς εκτός του διδακτικού τους ωραρίου *
Η άσκηση πίεσης από τον Δ/ντή *
Η εκτίμηση του εκπαιδευτικού από τον Δντή *
Η εκτίμηση του Δντή από τον Εκπαιδευτικό *
* Η εκτίμηση του Δντή από τους μαθητές
* Η εκτίμηση του Δντή από τους γονείς
* Η παροχή, από τον Δ/ντή, απαραίτητου υλικού και τεχνολογίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου
* Η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας
* Η πιστή διατήρηση του ωρολογίου προγράμματος
περιγραφφφφφφφ2222φηηηηη
ΚαθόλουΛίγο ΜέτριαΠολύ
Καθόλerwthsh ουsssssssssssssssssssssssssssss *
περιγραφφφφφφφφηηηηη