ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πρέπει να παρέχουμε, όλα τα μέσα και την τελευταία τεχνολογία, για τους μαθητές μας!!!    yes


  HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  yes   smiley      heartheartheartheart


Προγραμματισμός ή Πολυμέσα;    cool

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής  και Ολυμπιάδα WRO & το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ)

Πρόγραμμα και Αγωνιστικό Μέρος του ΜΦΡ  yes  enlightenedenlightenedenlightenedenlightened Ομάδα 1η MindStorms EV3   &   enlightenedenlightenedΟμάδα 2η-Arduino