Λογισμικά Πληρ/κής

Scratch στο Διαδίκτυο (http://scratch.mit.edu/)

ByOb στο Διαδίκτυο

Agentsheets

Appinventor

MindstormsNXT