Επιμόρφωση Β-Επιπέδου

Γενικό μέρος  (Θεωρίες μάθησης - Διδακτικές Στρατηγικές)

-------------------------------------

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ως γνωστό σε όλους μας, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα εκπαιδευτικά sites γύρω από το θέμα της Πληροφορικής στο Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο.
Και αναφορές-αντιδράσεις από ΣΥΚΑΠΣ, ΠΕΚΑΠ, ΕΤΠΕ, Σχ. Συμβούλους Πληροφορικής, ορισμένους και μάλλον λίγους Πανεπιστημιακούς, ή ατομικά από συναδέλφους.

Είναι βέβαιο ότι, τα προτεινόμενα σχέδια από το Υπουργείο που κυκλοφορούν θα φέρουν τα πάνω κάτω όχι μόνο στον κλάδο αλλά και στην Εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα κλπ.

Προτείνω λοιπόν να αντιδράσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, ηλεκτρονικά ή έμπρακτα, έτσι ώστε να γίνει φανερό πως το ζήτημα είναι σημαντικό και η κοινότητά μας είναι ενεργή.
Πρέπει να πάρουν φωτιά από τις αντιδράσεις μας τα φόρουμ και οι εκπ/κές σελίδες μας. Εδώ το διακύβευμα είναι η ίδια η Πληροφορική και ο κλάδος.

--
Χρήστος Τριανταφύλλου
Διευθυντής Γυμνασίου Λιβαδιάς Ν. Σερρών
Msc Καθηγητής Πληροφορικής

---------------------------------------------------------------
Tηλ. & fax : 23270 - 31212
e-mail : ctriantafy@sch.gr, ctriantafy@gymnasiolivadias.gr