Μαθήματα Πληροφορικής ΓΕΛ

«Εφαρμογές Πληροφορικής»

Α ́ Γενικού Λυκείου A

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Β ́ Γενικού Λυκείου  B

«Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
 Γ ́ Γενικού Λυκείου C_GELlibroC_GELguaderno

Αγαπητοί Μαθητές,
Τα ηλεκτρονικά αυτά μαθήματα σας τα προσφέρω, με μεγάλη μου χαρά και ελπίδα ότι θα εκτιμήσετε τον κόπο μου.

Η όλη προσπάθεια έγινε με το σκεπτικό να έχετε υλικό για τα μαθήματα Πληροφορικής που θα υλοποιούμε κατά την διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς.

Με ευαισθησία και πάθος γι' αυτό που διδάσκω  student   owl

Ο καθηγητής σας

Χρήστος Τριανταφύλλου
Φυσικός - Msc Καθηγητής Πληροφορικής

---------------------------------------------------------------
e-mail : ctriantafy(at)sch.gr, ctriantafy(at)gymnasiolivadias.gr