Ηλεκτρονικά Μαθήματα Εσπερινού Σχολείου Σερρών

Για εκμάθηση της ασύγχρονης πλατφόρμας του ΠΣΔ eclass

Για εκμάθηση της ασύγχρονης πλατφόρμας moodle