Χρήστος Γ. Τριανταφύλλου

Φυσικής, MSc Πληροφορικής, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων 

Επιμορφωτής Β Επιπέδου Πληρ/κής

Διευθυντής Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου Σερρών

ctriantafy(at)sch.gr, ctriantafy(at)gmail.com