Βεβαίωση Παρακολούθησης Ημερίδας Καλών Πρακτικών/Καινοτομιών, 20 Ιουνίου 2024

Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και το email ΠΣΔ, για την έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης.