Υλικό για Διαδραστικούς Πίνακες 

Διαδραστικό Εκπ/κό ΥλικόMozabook activationInteractive ToolsSamsung Manual


Πως να ενεργοποιήσω το MozaBook στη διαδραστική οθόνη;

Click here to view it online ( 
https://www.stem-ib-support.gr/component/acym/archive/65-pos-na-energopoiiso-to-mozabook-sti-diadrastiki-othoni?userid=9056-nEOplJn5J96bA1&tmpl=component ) 
‍‍

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν δημοσιευτεί χρήσιμα αρχεία 
στον ιστότοπο stem-ib-support.gr/τεκμηρίωση/χρήσιμα-αρχεία ( 
https://www.stem-ib-support.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=26&userid=9056&mailid=65 )σχετικά με τις "Οδηγίες Ενεργοποίησης του 
MozaBook".

Το πρόγραμμα MozaBook έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαδραστική οθόνη 
και χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς σε χιλιάδες αίθουσες 
διδασκαλίας ανά τον κόσμο. Η εφαρμογή Mozabook βρίσκεται 
προεγκατεστημένη στο περιβάλλον windows της διαδραστικής οθόνης και 
παρέχεται δωρεάν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πράξης: «Sub.3 
Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης», με κωδικό 
ΟΠΣ ΤΑ 5149224, της Δράσης: «16676 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η άδεια χρήσης αφορά την κατηγορία MozaBook CLASSROOM. Δηλαδή, άδεια 
για συγκεκριμένη συσκευή η οποία επιτρέπει την χρήση του προγράμματος 
για απεριόριστο αριθμό χρηστών από την συγκεκριμένη συσκευή. Σε αυτή 
την περίπτωση ο χρήστης δεν χρειάζεται να διαθέτει δική του άδεια 
χρήσης. Αυτή η λύση ενδείκνυται όταν μία συσκευή χρησιμοποιείται από 
περισσότερους εκπαιδευτικούς ή μαθητές.

Για αυτό τον λόγο σας παρουσιάζουμε όλα τα βήματα ενεργοποίησης της 
εφαρμογής στη διαδραστική σας οθόνη, ώστε να μπορέσετε να περιηγηθείτε 
και να ανακαλύψετε και εσείς τις αμέτρητες δυνατότητες που παρέχει. 
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες.

Οδηγίες Ενεργοποιήσης MozaBook ( 
https://www.stem-ib-support.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=50&userid=9056&mailid=65 
)

Πράξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιοποίηση της Εκπαίδευσης

Δράση: Υπηρεσίες υποστήριξης για τη χρήση του νέου τεχνολογικού 
εξοπλισμού που θα προμηθευτούν οι σχολικές μονάδες της χώρας στο 
πλαίσιο έργων του ΥΠΑΙΘ που χρηματοδοτούνται από το ταμείο Ανάκαμψης‍‍.