Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

Χρήστος Γ. Τριανταφύλλου
MSc Πληροφορικής
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΔΔΕ Σερρών (περιοχές ευθύνης  ΔΔΕ & ΔΠΕ Σερρών, Ξάνθης & Ροδόπης)

Δντής Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου της Δ.Δ.Ε. Σερρών (2017-2023)
Δντής Γυμνασίου Λιβαδιάς της Δ.Δ.Ε. Σερρών (2011-2015)
Υπ. ΚεΠΛΗΝΕΤ Σερρών (2006-2011)
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών-Πληρ/κής & Επικοινωνιών (2001-2011)

 

Αυτοαξιολόγηση

 • Παρακολούθησα και Δίδαξα σε πάρα πολλά Σεμινάρια Επιστημονικών Συλλόγων, Φορέων, ΥΠΑΙΘ, ΑΠΘ, ΠΙ, ΙΕΠ, ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, ΕΛΜΕΣ, ΑΔΕΔΔΥ, Ενηλίκων-ΗΡΩΝ.
 • Εισηγήθηκα σε αρκετά Συνέδρια-Ημερίδες, και παρακολούθησα περισσότερα.
 • Οργάνωσα πολλές Ημερίδες-Συνέδρια-Σεμινάρια, και υπήρξα μέλος Οργανωτικών αλλά και Επιστημονικών Επιτροπών.
 • Είμαι, από το 2013, Επιμορφωτής των Καθηγητών Πληροφορικής Β-Επιπέδου, και δίδαξα σε σεμινάρια και αρκετές Ημερίδες ή Επιμορφωτικές Συναντήσεις.
 • Υπήρξα πρόεδρος της ΠΕΚΑΠ. Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας & πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών-ΣΥΚΑΠΣ.
 • Υπήρξα Γραμματέας και Ταμίας της Ε.Ε.Φ. Π. Σερρών.
 • Υπήρξα Γραμματέας/Βαθμολογητής/Αναβαθμολογητής/Επιτροπή Φ.Α. Βαθμολογικών Κέντρων.
 • Από το 1998 έως το 2022 υπήρξα μέλος στις Επιτροπές Πανελληνίων Εξετάσεων (1ο ΓΕΛ, ΔΔΕ Σερρών & 4ο ΓΕΛ Σερρών).
 • Δίδαξα, επί 17 έτη, ως Ωρομίσθιος-Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών.
 • Υπήρξα μέλος-ταμίας της ΕΛΜΕΣ, Αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ ως Αιρετός & Δντής, και μετείχα και στις δύο θητείες σε συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Σερρών, καθώς και αναπληρωματικό μέλος της ΕΣΕΔΕ Δήμου Σιντικής.


 

Σέρρες, 24/2/2023

 


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αγαπητή, αγαπητέ Συνάδελφε,
με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής, αισθάνομαι την ανάγκη να σου απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου και να σου εκφράσω την επιθυμία μου για αρμονική συνεργασία και ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης.
Με ιδιαίτερο σεβασμό και κατανόηση θα είμαι δίπλα σου στις καθημερινές προσπάθειές σου για αναβάθμιση της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής των μαθημάτων μας.
Σου εύχομαι υγεία, δύναμη και να φέρεις σε πέρας το εκπαιδευτικό σου έργο,  καθημερινά, με αφοσίωση και δημιουργικότητα, έχοντας δίπλα σου εμένα ως συμπαραστάτη και αρωγό.

Με τιμή

Χρήστος Γ. Τριανταφύλλου
Δ.Δ.Ε. Σερρών - Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Περιοχή Ευθύνης ΔΔΕ-ΔΠΕ Σερρών, Ξάνθης & Ροδόπης
----------------------------------------------------------------------------
Tηλ. : εργ. 2321047530, κιν.:6932368152
e-mail : ctriantafy@sch.gr
P Παρακαλώ αναλογιστείτε την ευθύνη όλων μας απέναντι στο περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτό το mail

Αρμοδιότητες/Καθηκοντολόγιο των Συμβούλων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.)

Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης (ν.4823/2021-ΦΕΚ A 136) είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η επιμόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. / Ε.Β.Π. και η συμμετοχή στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας και των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, έργο του Σ.Ε. είναι:

  • η υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών,

  • η παρακολούθηση διδασκαλιών και η παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών,

  • η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,

  • η υποστήριξη της αξιοποίησης του υλικού και του εξοπλισμού τους

  • η ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και

  • η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του, τους διευθυντές/προϊσταμένους τους και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ομοίως συνεργάζεται με τους προϊσταμένους, τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της θέσης τους και των άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ευθύνης του.

2. Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστημονικής ευθύνης, έχει και την παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της βαθμίδας εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση που καταλαμβάνει και εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση αυτή. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου τους και αποτιμούν ανά έτος τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

 • Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 • Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έργο τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.