Εκπ/κά σενάρια, από τα σεμινάρια Β΄ επιπέδου, σε καθηγητές ΠΕ19 (ΠΕ86) 

        Σενάριο 1 - KoduΣενάριο 2 - ScratchΣενάριο 3 - Robotics


Εισήγηση σε Πανελλήνιο Συνέδριο 2007, Χανιά

        Πρόσθετα-Συντηρητικά Τροφίμων (Browser I.E.7, Edge), ή εναλλακτικά το pdf

Εισήγηση σε Πανελλήνιο Συνέδριο 2010, Σέρρες

        Μία νέα διανομή Linux

Εισηγήσεις ως Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ (2005-2010)

       Apache-Xampp-Joomla, Ubuntu Linux στα Εργ. Πληρ/κής-ΣΕΠΕΗΥ

Εργασία: Evidence of sympathetic innervation and α1-adrenergic receptors of the long head of the biceps brachii tendon (Ενδείξεις συμπαθητικής νεύρωσης και α1-αδρενεργικών υποδοχέων της μακράς κεφαλής του τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου)

https://doi.org/10.1007/s00776-012-0346-1

 Μερικά από τα βιβλία μου:

https://isbn.nlg.gr/index.php?lvl=author_see&id=34189  - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος


Θέματα Β Επιπέδου - Μέθοδοι Διδασκαλίας

     Εξατομικευμένη ΜάθησηΔιαφάνειες Διαφοροποιημένη Διδασκαλία


 Attribution-Noncommercial-NoDerivatives